Reklama
Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
Galeria wideo

STRES  EGZAMINACYJNY

Egzamin  na  prawo  jazdy  w  części  praktycznej,  jest  specyficznym  sprawdzianem  umiejętności  zastosowania  nabytej  przez  kursanta  podczas  kursu  prawa  jazdy  wiedzy  teoretycznej  w  praktyce.

Zdajemy  sobie  sprawę,  iż  kierując  samochodem  w  czasie  egzaminu  jesteśmy  oceniani  przez  egzaminatora  pod  kątem  umiejętności  łączenia  ze  sobą  poszczególnych  czynników  takich  jak :  kierowanie  pojazdem,  kordynacja  wzrokowo - ruchowa,  właściwa  ocena  prędkości  i  odległości  pomiędzy  pojazdami,  ocena  zmieniającej  się  dynamicznie  sytuacji  na  drodze,  refleksu,  szybkiego  podejmowania  decyzji,  zdolności  przewidzenia  zachowania  innych  uczestników  ruchu  drogowego.  Świadomość  bycia  poddawanym  nieustannej  ocenie  egzaminatora  podczas  egzaminu  wywołuje  olbrzymi  stres.  Drżąca  noga  na  pedale  sprzęgła,  ręce  jak  z  betonu  zaciśnięte  na  kierownicy,  t.z.w. " pustka  w  głowie ",  nieumiejętność  logicznego  myślenia,  brak  wiary  w  swoje  możliwości,  to  najbardziej  charakterystyczne  objawy  stresu  egzaminacyjnego.  Narastaniu  owego  stresu  sprzyja  świadomość,  iż  w  przeciwieństwie  do  większości  egzaminów,  do  których  podchodziliśmy  dotychczas  uzyskując  wynik  pozytywny,  jest  to  egzamin  praktyczny,  a  nie  teoretyczny,  w  czasie  którego  musimy  podejmować  decyzję  szybko,  trafnie,  uwzględniając  sytuacje  na  drodze.  Z  taką  rzeczywistością  spotykamy  się  po  raz  pierwszy - jest  ona  dla  nas  nowa,  co  dodatkowo  potęguje  uczucie  stresu.

Myśląc  o  zminimalizowaniu  stresu  egzaminacyjnego,  już  podczas  kursu  prawa  jazdy  starajmy  się  być  osobą  aktywną  zarówno  w  czasie  zajęć  teoretycznych  jak  i  praktycznych.  Z  każdych  zajęć  sporządzajmy  odręczne  notatki,  zapisujemy  wszelkie  uwagi  przekazywane  przez  instruktora,  tak   by  po  jakimś  czasie  można  było  do  nich  powrócić  i  przypomnieć  sobie  jego  sugestie  oraz  wyeliminować  błędy,  na  które  zwracał  uwagę.  Przez  cały  czas  trwania  kursu  nauki  jazdy,  nie  zapominajmy  o  czekającym  nas  egzaminie  i  starajmy  się  przygotować  do  niego  jak  najlepiej  zarówno  pod  względem  teoretyczno - praktycznym  jak  i  psychicznym.  W  przypadku  pojawienia  się  jakichkolwiek  wątpliwości,  nie  bójmy  się  zadawać  na  bieżąco  instruktorowi  pytań - pomoże  to  wyeliminować  nam  niejasności  i  dyskomfort  psychiczny,  który  może  potęgować  uczucie  stresu  podczas  egzaminu.  Podobnie  w  przypadku  części  praktycznej  kursu - gdy  czujemy,  że  powinniśmy  nad  danym  manewrem  dłużej  popracować,  poprosić  instruktora,  by  częściej  z  nami  go  ćwiczył.  Te  z  pozoru  banalne  sugestie  są  niezwykle  pomocne  przy  redukowaniu  stresu  egzaminacyjnego,  nic  bowiem  nie  wpływa  tak  silnie  na  jego  minimalizację  jak  wiara  w  swoje  umiejętności  i  możliwości.  Ponadto  istotne  jest  samo  nastawienie,  z  którym  udamy  się  na  egzamin  praktyczny,  nie  należy  bowiem  zrażać  się  niepowodzeniami  innych  kursantów,  którzy  podchodzili  przed  nami  do  egzaminu - pozytywne  myślenie  i  wiara  w  to  że  jesteśmy  gotowi    samodzielnie  kierować  pojazdem  to  połowa  sukcesu!

Równie  znaczącym  czynnikiem  co  właściwe  nastawienie,  jest  podjęcie  samodzielnej  decyzji  o  zapisaniu  się  na  kurs  prawa  jazdy.  Ważne  jest,  aby  ta  jedna  z  najważniejszych  w  życiu  decyzji  podjęta  była  dobrowolnie  przez  nas  samych  bez  nacisków  ze  strony  rodziny  czy  otoczenia.  Dokonując  pierwszego  kroku  w  tym  kierunku,  istotne  jest  dokonanie  rozeznania  w  zakresie  przede  wszystkim  kadry  instruktorów,  a  tagże  zaplecza  dydaktyczno - technicznego,  którym  dysponuje  dany  ośrodek  szkolenia  kierowców.  W  tym  zakresie  niezwykle  cenne  mogą  się  okazać  opinie  osób  i  znajomych,  którzy  kurs  prawa  jazdy  i  ewentualnie  egzamin  mają  za  sobą.  Do  najczęstszych  błędów  w  wyborze  ośrodka  szkolenia  kierowców  popełnianych  przez  przyszłych  kursantów  należą:  kierowanie  się  ceną  bez  względu  na  oferowaną  jakość  usługi,  bliskością  miejsca  zamieszkania  czy  pracy  a  ośrodkiem  szkolenia  kierowców,  czy  też  lużną  atmosferą  w  trakcie  kursu.  Przypomnijmy  sobie  czasy  szkolne,  kiedy  to  sympatia  do  danego  przedmiotu,  a  co  za  tym  idzie  chęć  do  jego  nauki  zależała  w  dużym  stopniu  od  kwalifikacji  nauczyciela  prowadzącego  do  przekazywania  w  sposób  interesujący  i  rzetelny  swojej  wiedzy  i  umiejętności.  W  przypadku  instruktora  nauki  jazdy  mamy  do  czynienia  z  analogiczną  sytuacją,  instruktor  bowiem,  oprócz  posiadanych  umiejętności,  musi  być  przede  wszystkim  wysokiej  klasy  nauczycielem.

Stres  jest  nieodłącznym  elementem  każdego  z  egzaminów  i  tylko  nieliczni  potrafią  się  go  całkowicie  pozbyć,  jednakże  kwestia  jego  zminimalizowania  jest  otwarta  i  zależy  od  naszych  chęci  i  motywacji  do  osiągnięcia  sukcesu.  Zatem  drodzy  kursanci,  do  dzieła  i  życzymy   POWODZENIA!

SZKOŁA  BEZPIECZNEJ  JAZDY    ECODRIVE

 
PROMOCJE

OFERTA KURSÓW

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Partnerzy: