Reklama
Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
 • Galeria FOTO
Galeria wideo

BEZPIECZNA  PRĘDKOŚĆ = BEZPIECZNA  JAZDA

Art.19p.1  KODEKSU  DROGOWEGO  -  cytat

" KIERUJĄCY  POJAZDEM  JEST  OBOWIĄZANY  JECHAĆ  Z  PRĘDOŚCIĄ  ZAPEWNIAJĄCĄ  PANOWANIE  NAD  POJAZDEM  Z  UWZGLĘDNIENIEM  WARUNKÓW,  W  JAKICH  RUCH  SIĘ  ODBYWA,  A  W  SZCZEGÓLNOŚCI  RZEŻBY  TERENU  I  WIDOCZNOŚCI  DROGI,  STANU ŁADUNKU  I  POJAZDU,  WARUNKÓW  ATMOSFERYCZNYCH  I  NATĘŻENIA  RUCHU "

 

Jak widzimy z powyżej przytoczonego artykułu Kodeksu Drogowego, ustawodawca określił warunki jakie kierujący musi uwzględnić przy ustalaniu prędkości by zapewnić panowanie nad pojazdem, pominięty natomiast został dość istotny element jakim jest doświadczenie kierowcy. Taki stan rzeczy w zapisie ustawy wynika najprawdopodobniej z założenia, że mamy doczynienia z kierowcą, który potrafi zachowywać się modelowo w ruchu drogowym, co może korespondować z zasadą że wszyscy ludzie są równi, przeczy jednak temu, że są jednakowi.

.

Każdy kierowca musi bowiem uwzględniać swoje predyspozycje, wynikające przede wszystkim z własnych doświadczeń zdobytych podczas nauki jazdy i poruszania się na drodze. Kluczowym elementem w tej kwestii jest rzeczywista liczba przejechanych kilometrów, a co za tym idzie czas nauki jazdy, spędzony za kierownicą, a nie posiadania prawa jazdy. Ponadto niezwykle istotnymi czynnikami są umiejętności obserwacji drogi i jej najbliższego otoczenia, szybkość analizy sytuacji i podejmowania trafnych decyzji, czasu reakcji, umiejętności trafnego przewidzenia zachowania się innych uczestników ruchu drogowego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy też samopoczucie. Opanowanie w jak najwyższym stopniu powyższych elementów tj. wrażeń, spostrzeżeń i działań motorycznych, pozwoli kierowcy na poczucie pewności, że będzie umiał sobie poradzić w trudnych sytuacjach na drodze, pamiętając, że jest podstawowym czynnikiem wykonawczym w układzie samochód - droga - człowiek.

Analizując czynniki, które pozwalają nazwać kogoś doświadczonym kierowcą, nasuwa się wniosek, że modelowy wzór kierującego nie istnieje z prostej przyczyny - kierowca to człowiek, a nie idealnie zaprojektowana maszyna. Mając to na uwadze należy bardzo skrupulatnie dostosować prędkość pojazdu do sytuacji na drodze, tak aby można było ją kwalifikować jako prędkość bezpieczną. Prędkością niebezpieczną nie nazywamy bowiem prędkości dużej lecz nadmierną w danych warunkach. Prędkość bezpieczna to taka wartość prędkości przy której kierujący panuje nad pojazdem i jest w stanie wykonać nim każdy manewr, który jest w stanie przewidzieć. Brak należytego doświadczenia kierującego nie jest czynnikiem usprawiedliwiającym fakt, że znalazł się w obliczu zaskakującej sytuacji drogowej, której nie był w stanie przewidzieć, a co za tym idzie nie mógł jej sprostać.

Ponieważ nabycie doświadczenia samodzielnego kierowania samochodem wymaga wiele czasu, tylko rzetelna ocena własnych umiejętności i dostosowanie do nich prędkości pojazdu uchroni nas i innych uczestników ruchu drogowego od przykrych w skutkach kolizji czy wypadków. W szczególnie trudnych warunkach drogowych, gdzie na poziom bezpieczeństwa negatywnie wpływają czynniki takie jak np. ograniczona widoczność (mgła) i związana z nią duża wilgotność powietrza, ujemna temperatura, niemal niewidoczna warstwa lodu na czarnym podłożu czy też duże natężenie ruchu, w kierowcy powinien wyzwalać instynkt samozachowawczy sprawiający, że pomyśli on o mogącym wynikać z tych czynników zagrożeniu i dostosuje prędkość pojazdu do panujących warunków tak, aby dalsza podróż była bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przykłady możliwych splotów niesprzyjających warunków na drodze z którymi borykają się kierowcy można by mnożyć, kierowcy muszą jednak pamiętać o podstawowej zasadzie wychodzenia z nich obronną ręką - czym więcej zjawisk na drodze lub jej otoczeniu zmniejszających bezpieczeństwo (widoczność drogi, stan nawierzchni, natężenie ruchu, błędy innych uczestników ruchu i.t.p.), tym wolniej należy jechać.

 

ŻYCZYMY  BEZPIECZNEJ JAZDY

" SZKOŁA  BEZPIECZNEJ JAZDY "

ECODRIVE

 
PROMOCJE

OFERTA KURSÓW

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Partnerzy: